Levende Historien Gruppe

"Garderegimentet Preobrazhensky, 1709"
***

About us
News & Plans
Gallery
 
Links

History of the regt

Regulations
Uniforms
Weapons


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our group in 2003  Our group in 2008

Vi er en gruppe av entusiaster som er fascinert av tidlig 1700-tallshistorie, og spesielt militær historie. Vi er et ikke-kommersielt, ikke-politisk, ikke-militær frivillig forening. Foreningen er ganske utspredt geografisk.

Vi representerer soldater fra garderegimentet Preobrazhensky, et eliteregiment av tsar Peter den Stores russiske armè rundt perioden til den store nordiske krig (1700-1721), og våre uniformer er fra perioden 1708 til 1711.

Vi gjenskaper uniformer, utrustning, våpen, liv og taktikk fra det russiske infanteri tidlig på 1700-tallet. Siden 2003 har vi gjenskapt marsjer, slag, lagerplasser og beleiringer fra tiden rundt den Store Nordiske Krig. Vi forsøker å gjøre historien ”levende”.

I våre arrangement forsøker vi å gjenskape infanteriformasjoner i 1-til-1 størrelse. Til tross for at vi kun er to eller tre dusin soldater forsøker vi å benytte formasjoner i 6 eller 4 roder slik det er beskrevet i originale reglement fra perioden. Det gir oss bedre følelse av infanteritaktikk og den interne mekanikken i infanterioppsetninger i perioden.

De fleste av våre medlemmer bor i St. Petersburg (Russland). Vår by ble grunnlagt i 1703 under den Store Nordiske Krig og det er mange historiske steder fra denne perioden rundt og inne i byen. Vår gruppe har også medlemmer i Narva (Estland), Riga (Latvia) og Moskva (Russland). Når alle medlemmer i vår forening er samlet kan vi også invitere inn andre grupper ikledd grønt og rødt (regimentets farger anno 1709) for å danne en enhet så stor og så enhetlig som mulig. Ideelt sett ønsker vi å danne et infanterikompani slik det så ut i 1709.. 

Living History Unit "Preobrazhensky Life Guards" (c) 2011