Living History Gruppen

"Preobrazhenski Livgardet Regimente, 1709"
***

Om oss
Nyheter och planer
Galleri
L�nkar

Historien om reg
Reglementen
Uniformer
Vapen


 Česky
 Deutsch
 English
 Francaise
 Italiano
 Latvie�u
 Nederlands
Русский
 Suomen
 Svenska
 Українською
Our group in 2003  Our group in 2008

 Denna webbplats riktar sig till den f�rsta livgarde regementet i den ryska arm�, dess historia under styre av Tsar Peter den f�rsta och sitt deltagande i det Stora nordiska kriget (1700-1721).

Det handlar ocks� om levande historia och nytt antagande - �terskapa utseende, liv och taktik i den ryska infanteriet i b�rjan av 1700-talet.

Om oss: vilka vi �r, varf�r g�ra ett historiskt  �terskapande ( re-enactment ) av tidsepoken
Nyheter och planer: fr�n den 20 July 2009 vad som h�nder i v�r f�rening nyligen och vad som �r planerat.
Galleri
: fotografier  fr�n evenemang som vi deltagit i.
L�nkar: Hemsidor med anknytning till v�r f�rening.
Historien om reg: Utveckling och kampanjer av regementet och ryska arm�n i b�rjan 1700-talet.
Reglementen: Exercis manualer och milit�ra f�rordningar. Originalhandlingar fr�n 1700-talet
Uniformer: Sj�lv f�rklarande. Uniformer fr�n Peter I stores  arm�. Med bilder av original ex.
Vapen:    sj�lv f�rklarande ocks�. Kallt st�l och vapen av ryska trupper fr�n perioden.
 

Living History Gruppe "Preobraschenski Leibgarde-Regiment, 1709" (с) 2008